Bayans
Naat
Sheets
Store
Live

سالانہ مجلس ذکر 2020
Urdu Clips, 11 mins
24th December, 2020

Click for English

Comments

SUBHANALLAH G MERY LAJPAL MURSHAD KAREEM HAZRAT SAHIB G DAMAT BARAKAATAM ALLAH PAK AP KA SAYIA HAM SAB PAR HAMESHA QAIM DA1M RAKHY AMEEN
25th Dec, 2020
margin-right:-5px